Sponzorji združenja SIRHA

Kaj točno je reining?

Reining je, kot konjeniška tekmovalna disciplina, prisoten v Sloveniji že kar nekaj let, zato smo se v letu 2014 odločili, da se Reining ne bo več izvajal v sklopu tekmovanj Slovenskega združenja Quarter konja – SIQHA, ampak pod okriljem SIRHA. Glede na to, da je v SIQHA zastopanih več western disciplin in tudi zaradi usklajevanja mednarodnih standardov, smo tudi v Sloveniji, tako kot v tujini, ustanovili Slovensko združenje Reining konja.

Naša želja je, da Reining, kot konjeniška disciplina, v Sloveniji postane vse bolj prepoznaven in da vsem zainteresiranim, tako tekmovalcem kot njihovim konjem, omogočimo pridobiti nova znanja. Zavedamo se, da je Reining visoko zahtevna konjeniška panoga in je že samo razumevanje tekmovanj za začetnika oziroma ljubitelja lahko težavno.

Nekaj o Reiningu

Reining je disciplina western jahanja, kjer jahač vodi konja skozi natančno določen vzorec, kateri so točno določeni v SIRHA pravilniku (in NRHA handbook). Vzorcev ali ‘patternov’ je 13, vsi pa so sestavljeni iz naslednjih elementov: krogov, menjave, odstopanja, rollbacka, “spinov“ (obrat za 360 stopinj) in “stopov“. Reining pogosto imenujejo western različica dresurnega jahanja pri kateri se od konja zahteva odzivnost in usklajenost z jahačem. Konj mora izvesti vzorec sproščeno, kontrolirano, brez upiranja in tekoče.

Reining vzorci vsebujejo povprečno osem elementov, ki jih ocenjujejo sodniki.

01
Krog
Konj mora izvesti dva hitra kroga v galopu in enega manjšega, pri čemer je pomembna upočasnitev oz. razlika v hitrosti: hitri veliki krog in počasni mali krog.
02
Leteča menjava
konj mora izvesti menjavo galopa točno v centru maneže, le-ta mora biti tekoča, hitra in natančna.
03
Drseči stop
ocenjuje se ravna linija imenovana “rundown“, pospeševanje v galopu in na koncu drseči stop, kjer konj z zadnjima nogama drsi po podlagi, s sprednjima pa nadaljuje korake. Ocenjuje se celoten manever in ne sama dolžina “stopa“.
04
Odstopanje (“back“)
konj mora izvesti tekoče odstopanje naravnost, dolžine najmanj 3 metrov.
05
“Rolback“
manever, kjer konj po drsečem stopu nemudoma naredi obrat na zadnjih nogah za 180 stopinj.
06
“Spin“
obrat za 360 stopinj, ki ga mora konj izvesti gladko, tekoče in kar se da hitro. Vsak vzorec vsebuje levi in desni “spin“, pri čemer mora konj naredit 4 “spine“ v vsako smer.
KAKO DELUJE SIRHA
Program dela
Naš program dela in pravilnik temeljita na pravilih ter programu NRHA (National Reining Horse Association) kot tudi FEI (The Fédération Equestre Internationale). Želimo si tako sodelovanja z vsemi organizatorji tekem kot tudi s Slovenskim združenjem Quarter konja. Dobrodošli vsi tekmovalci, rejci in ljubitelji te zanimive konjeniške discipline.
Ocenjevanje

Na dan tekmovanja, organizator tekmovanja objavi potek po kategorijah in razvrstitev jahačev v posamezni kategoriji. Ob kategoriji mora navesti še izbrani pattern, ki ga morajo jahači odjahati. Ta pattern ocenjuje sodnik. Na tekmovanjih lahko sodi od 1 do 5 sodnikov, odvisno od zahtevnosti in obsega tekme.

Izhodišče ocenjevanja je 70 točk, kar pomeni, da je konj izvedel vse manevre korektno. Ocenjuje se vsak manever posebej od -1 ½ do +1 ½ po pol točke, kar se prišteje oz. odšteje od izhodišča. Izvedba vsakega manevra se lahko kaznuje tudi s kazenskimi točkami, ki so posebej predpisane. Če jahač naredi napako (napačno odjaha pattern), je ocenjen z 0 točkami. Ob večjih napakah lahko sledi tudi diskvalifikacija.

Za bolj podroben opis točkovanja in pravil si preberite Pravilnik SIRHA 2018

Članarina in ugodnosti

Članarina za leto 2018

Splošna: 50€
Študentje in drugi družinski člani: 30€
Tekmovalna licenca za tekmovalca: 15€
Tekmovalna licenca za konja: 15€

Ugodnosti za organizatorja tekme

Medijska podpora za tekmo
Za podelitve priskrbimo rozete oziroma ‘reining kipec’
Priskrbimo subvencijo za sodnika, če ne bi bilo dovolj prijavljenih tekmovalcev.

Ugodnosti za člane

Za tekmovalce, konje in lastnike konj vodimo register rezultatov, ki bo še povečal vrednost in kvaliteto konj
Tako dvigujemo slovensko kvaliteto Quarter konj in tekmovalcev discipline
Popusti za obisk izobraževalnih klinik pod okriljem SIRHA
Popust pri prijavah na tekmovanja
Organiziranje skupnih obiskov Evropskih Reining tekem.