Nekaj o nas

Namen SIRHA Združenja

Namen našega združenja je v prvi vrsti skrb za razvoj reining konjeniškega športa. Želimo podpirati in spodbujati vzrejo reining konj. Stremeli bomo k določitvi standardov za ocenjevanje in prikazovanje reining konj ter spodbujali ljudi za izobraževanje o reining disciplini. Nadalje želimo organizirati delavnice, tečaje in klinike različnih težavnostnih stopenj, kasneje pa pripraviti strokovno literaturo s področja delovanja združenja v skladu z veljavno zakonodajo. Ključen namen je tudi vodenje in organiziranje državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj kot združenje ali preko pooblaščenih članov združenja. Izdajali bomo licence in vodili seznam reining konj, njihovih rezultatov in dosežkov kot tudi tekmovalcev. Namen združenja je voditi seznam članov mednarodnega reining združenja (NRHA).

Cilji SIRHA Združenja

Naši cilji so usmerjeni k združevanju profesionalnih, rekreativnih športnikov in prijateljev reining športa z namenom organiziranja športno-rekreativnih aktivnosti. Eden izmed ciljev je tudi skrb za razvoj vrhunskega reining konjeniškega športa in odločanje o sestavi državne reprezentance za vse reining discipline. Pomembno nam je spodbujanje športnih dejavnosti svojih članov na območju RS. Naš cilj je skrb za sodelovanje in izmenjavo izkušenj v smislu širitve reining konjeniškega športa in izvajanje politike vključevanja v mednarodne športne reining organizacije in tekmovanja.

Nataša Sitar
Predsednica
Z Reiningom se ukvarja že skoraj desetletje. V družini imajo v lasti 3 quarter konje. Kot aktivna tekmovalka in ljubiteljica Reininga veliko pripomore pri organizaciji tekem.
Martin Šraj
podpredsednik
Martin Šraj je rejec reining konj. V lasti ima od 8 do 12 konj, odvisno od rejske sezone. S svojimi izkušnjami in znanjem pomaga novim ljubiteljem reining športa.